హల్ నార్త్ లేబర్ ఎంపి డయానా జాన్సన్ ఎంపిక ఎంపిక యుద్ధంలో విజయం సాధించారు

హల్ నార్త్ లేబర్ ఎంపి డయానా జాన్సన్ ఎంపిక ఎంపిక యుద్ధంలో విజయం సాధించారు

5 0

చిత్ర శీర్షిక  ఎంపి డయానా జాన్సన్ శుక్రవారం ఓటును 292 101 గెలుచుకున్నారు కొత్త పార్టీ నిబంధనల ప్రకారం ఎంపికను ఎదుర్కొన్న లేబర్ ఎంపి వచ్చే ఎన్నికల్లో తన నియోజకవర్గంలో కాబోయే అభ్యర్థిగా పోటీలో గెలిచారు. హల్ నార్త్ కోసం డయానా జాన్సన్, లోసిన్ ఎదుర్కొన్నాడు…
మరింత చదవండి

Related Post

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *